Rustenburg (Torckdael) - Wageningen

Contractvorm
De sloopwerkzaamheden zijn onderhands gegund op basis van RAW-systematiek.
Het WKO-systeem gegund op basis van DBM (Design Build & Maintain)
Het woonrijp maken vindt plaats in bouwteamverband.

Doel van het totaalproject
De totstandkoming van een geheel nieuw en uitgebreid woon-zorgcomplex voor ouderen, bestaande uit 2 gebouwen.

Opdrachtgever
De Woningstichting Wageningen

Partners
ThermoPlus, Roseboom Transport, Bouwbedrijf Berghege, Hoffman Groep

Duur / fasering / einddatum
Het werk wordt uitgevoerd in drie fases vanaf 2013 tot ± 2017. De derde fase is het meest veelomvattend.

 

Omschrijving

1e Fase
In de eerste fase is het op het terrein aanwezige politiebureau gesloopt. Ook heeft er asbestverwijdering en bodemsanering plaatsgevonden. 

2e Fase
In de tweede fase is het nog door het terrein van Rustenburg lopende gemeenteriool, omgelegd naar gemeenteterrein. Aansluitend is er een duurzaam energiesysteem aangelegd. Voor de verwarming en de koeling van de nieuwe gebouwen is er gebruik gemaakt van warmte uit oppervlaktewater, gecombineerd met energieopslag in de bodem. Ook is er grondwerk uitgevoerd t.b.v. de nieuwbouw van het zorgcomplex. Na de bouw van de 1e fase van de nieuwbouw heeft Roseboom het terrein woonrijp gemaakt.

Als grondkerende voorziening is er een soilmixwand aangebracht, die gebruikt wordt als fundering voor de nieuwbouw. Hiervoor is gekozen in verband met de aanwezigheid van een gasleiding. Op deze manier hoeft deze niet verlegd te worden.

3e Fase
De bewoners zijn van het oude zorgcomplex naar het nieuw gebouwde zorgcomplex verhuisd. Roseboom voert het sloopwerk uit van het oude complex. Dit is een gebouw met acht verdiepingen op een voormalig gasfabriekterrein. Voorafgaand aan de sloop is er een grote hoeveelheid asbest verwijderd. Na de sloop is de bodem gesaneerd

 

Bijzonderheden

Filmpje plaatsing put:Verder:
http://www.torckdael.nl

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: esens design