Bouwrijp maken Veenderij - Veenendaal

Contractvorm met toelichting
Raamovereenkomst.

Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Veeenendaal Oost

Partners
Boot Organiserend Ingenieursburo.

Doel van het totaalproject
Het realiseren van een nieuwbouwwijk.

Duur / fasering / einddatum
Een gefaseerd project voor de duur van drie jaar.
De uitvoering van de eerste deelopdracht start omstreeks 20 april 2016.

Omschrijving werk
Aannemersbedrijf Roseboom heeft onlangs een grote opdracht aangenomen van Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost. Het betreft een raamovereenkomst voor de duur van drie jaar waarbij de eilanden G, O, F en D bouwrijp worden gemaakt ten behoeve van nieuwbouwwoningen. Het bestek is geschreven door Boot Organiserend Ingenieursburo.

In de periode van drie jaar zal er circa 50.000 m3 grondverzet uitgevoerd worden en wordt er circa 7.250 meter aan hoofdriool, 25.000 eenheden aan straatwerk en 1.000 meter aan houten beschoeiing aangelegd. Daarnaast zal de vermoedelijke met asbest verontreinigde grond (circa 500 m3) gesaneerd worden. Ook worden er pompputten geplaatst inclusief persleidingen.

Plaatsing dubbelpomps rioolgemaal januari 2018
Ten behoeve van de toekomstige woningen op de eilanden G, O, F en D heeft Roseboom een dubbelpomps rioolgemaal aangebracht op De Veenderij.
Dit zorgt voor het verpompen van het vuile water uit de woningen. Er is zorgvuldig gebruikgemaakt van bekisting om het werk veilig uit te kunnen voeren.

De put is op 5 meter diepte geplaatst met behulp van een van onze kranen, in dit geval een 80tons kraan.
Om op 5 meter diepte met droge voeten te kunnen werken, is er een putbemaling toegepast met haalfilters tot 8 meter diepte.

 

 

 Bouwrijp maken veenderij te Veenendaal

 Bouwrijp maken veenderij te Veenendaal

Bouwrijp maken veenderij te Veenendaal

 

 

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: esens design