Bouw- en woonklaar maken ontwikkellocatie Bijenvlucht - Hoevelaken

Contractvorm met toelichting
De uitvoering vindt plaats op basis van UAV-GC 2005. Dit houdt in dat Roseboom niet alleen betrokken is bij de uitvoering van alle infrastructurele werkzaamheden, maar ook bij de hele ontwerp-, voorbereidings- en evaluatiefase.

Opdrachtgevers
LATEI en Aalbers Ontwikkeling.

Doel van het totaalproject
Het realiseren van een 66 nieuwbouwwoningen  in verschillende prijscategorieën.

Duur / fasering / einddatum
Gefaseerde uitvoering tot einde 2017.

Omschrijving werk
Op het bedrijventerrein Horsbeek, aan de Bijenvlucht in Hoevelaken, staan nu twee bedrijfsgebouwen. Voor deze locatie hebben LATEI en Aalbers Ontwikkeling een plan gemaakt voor woningbouw. De twee bedrijfsgebouwen worden gesloopt en maken plaats voor 66 woningen in verschillende prijscategorieën.

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, verwijdert Roseboom eerst alle asbest, waarna de panden gesloopt worden. Aansluitend volgen alle benodigde civieltechnische werkzaamheden om het terrein bouw- en woonrijp te maken.

Inmiddels is het asbest verwijderd en is het sloopwerk in volle gang.

Update 16 januari 2017:  het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt. Zie de foto's.

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: ESENS DESIGN