1e Melmseweg - Veenendaal

Contractvorm met toelichting
De uitvoering vindt plaats op basis van UAV-GC 2005. Dit houdt in dat Roseboom niet alleen betrokken is bij de uitvoering van alle infrastructurele werkzaamheden, maar ook bij de hele ontwerp-, voorbereidings- en evaluatiefase.

Opdrachtgever
De Veense Poort Vastgoed BV

Partners
Gemeente Veenendaal

Doel van het totaalproject
De totstandkoming van een nieuwbouwproject waarin 183 woningen zijn opgenomen. Hieronder vallen 88 grondgebonden woningen en 95 appartementen.

Duur
Het werk wordt in 3 fases uitgevoerd, verspreid over een paar jaar. Einddatum: vermoedelijk 2018

Omschrijving werk

De herontwikkeling van de grond vindt plaats op het terrein van het voormalige volkstuinencomplex, een voormalig autodemontagebedrijf + woning en een bedrijfspand.

Fase 1:
Sloop van het voormalige autodemontagebedrijf
Bodemsanering en zeefwerk van de grond

Fase 2:
Bouwrijp en woonrijp maken

Fase 3:
Sloop bedrijfspand en bouw- en woonrijp maken terrein t.b.v. de bouw van een woontoren.

 

Bijzonderheden:

Het bieden van totaalontzorging door eveneens betrokken te zijn bij de ontwerp-, voorbereidings- en evaluatiefase.

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: esens design