Veiligheid

Boven alles dient de werkomgeving veilig te zijn! Veilig voor de directe omwonenden en passanten, veilig voor onze klanten en veilig voor onze eigen medewerkers. Er wordt gewerkt volgens de bedrijfscode die voldoet aan de eisen van de SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals deze vastgelegd zijn in het operationele zorgsysteem dat in overeenstemming is met de ISO 9001. 

Roseboom-Ede ziet streng toe op het naleven van de veiligheidsmaatregelen door haar medewerkers. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals een bouwhelm, is te allen tijde een verplichting. Ook het plaatsen van de juiste afzettingen en het zorgen voor netheid en orde op het project (om bijvoorbeeld valgevaar te voorkomen) horen hierbij. De regels omtrent veiligheid zijn opgenomen in ons boekje 'Voorschriften en gedragsregels Veiligheid, Gezondheid en Milieu'. Alle medewerkers zijn in het bezit van dit boekje. Het verwijderen van asbest voldoet aan de actuele, technische, arbeids- en milieu hygiënische regels, overeenkomstig de SC-530. Dit geldt ook voor het slopen van bouwwerken, waarbij gewerkt wordt overeenkomstig de BRL SVMS -007. Het saneren van vervuilde bodemoppervlakten gebeurt in overeenstemming met de BRL SIKB 7000.

Aannemersbedrijf Roseboom is VCA** gecertificeerd.
Roseboom Transport is VCA* gecertificeerd.

 

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: ESENS DESIGN