Duurzaam

Een milieuvriendelijke leef- en werkomgeving staat bij Roseboom-Ede hoog in het vaandel, zowel voor onze relaties als onze eigen mensen. Roseboom-Ede streeft een reductie van de CO2 uitstoot na, daartoe is de CO2 prestatieladder ingevoerd en wordt zowel interne als externe bewustwording bevorderd. Inmiddels is Roseboom-Ede gecertificeerd voor trede 4 van de CO2 prestatieladder.

Het toepassen van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus is een krachtig instrument voor (proces)besturing en continue verbetering. Ieder half jaar wordt het energieverbruik geïnventariseerd, waarna deze gegevens omgezet worden in een CO2 footprint. Aan de hand hiervan worden reductiedoelstellingen en maatregelen getoetst.

Documenten:

Energie Management Plan februari 2019

Roseboom-Ede heeft een ketenanalyse opgemaakt met als doelstelling CO2 reductie in de keten van beton. In dat kader participeert Roseboom-Ede in de Netwerk Betonketen Food Valley. Op 10 oktober 2016 is er door wethouders van acht gemeenten in de Food Valley het convenant duurzaam beton getekend. De doelstelling van het convenant is om in 2020 100% hergebruik van betonproducten te realiseren. Al het beton komt dan door recycling weer terug in de keten. https://youtu.be/7ayLWkv3ybg

Wij participeren in de volgende initatieven:

 

Insert
Netwerk betonketen Aannemer Roseboom Ede

 

 

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: esens design