Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing

 Hoe geven we gebruikte bouwmaterialen een tweede kans?

De Gemeente Barneveld, Rabobank Gelderse Vallei, Ingenieursbureau BOOT, Roseboom-Ede, G. van Beek & Zn en Gebiedscoöperatie O-gen hebben de handen ineen geslagen en zoeken in het project ‘Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)’ naar het antwoord op deze vraag.
Naar verwachting zal er in de komende jaren ca. 1,5 miljoen m2 aan vrijkomende agrarische bebouwing vrijkomen in de regio’s Foodvalley en Amersfoort. Hoe kunnen we er met z’n allen aan bijdragen dat dit aantal binnen de perken blijft?
Uitzicht op een circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing kan hier een bijdrage aan leveren.

Doel van het project is om de sloop van VAB economisch aantrekkelijk en duurzaam te maken. Dit gebeurt door sloopmaterialen van stallen lokaal te upgraden en geschikt te maken voor hergebruik bij de bouw van nieuwe circulaire, modulaire stallen of andere gebouwen.

Hergebruik van 50%

Binnen het project wordt gestreefd naar een hergebruik van minimaal 50% van de vrijkomende materialen in een innovatief circulair ontwerp voor een nieuwe agrarische stal. Materialen en grondstoffen worden ‘gerefurbished’ bij lokale ondernemingen of kunnen worden afgezet via een online project-marktplaats. In het circulaire ontwerp zijn een minimale footprint en bevordering van de biodiversiteit belangrijk. In het project wordt ook onderzocht of leegstaande stallen kunnen worden benut om tijdelijk grondstoffen in op te slaan en daarmee als HUB te laten fungeren.

Gewenste resultaten:

 • Inzicht in de materialen die vrijkomen bij sloop of demontage van agrarische gebouwen

 • Inzicht in mogelijke circulaire toepassingen van de materialen die vrijkomen bij sloop of

  demontage

 • Een praktijkproef met een regionale project-marktplaats waarop materialen die vrijkomen

  uit de vrijkomende agrarische bebouwing aangeboden worden

 • Inzicht in de mate van bereidheid van de markt om hergebruikmaterialen uit VAB te kopen

 • Inzicht in de opschaalbaarheid van de projectmarktplaats, uitmondend in een plan voor de

  verder invoering van de marktplaats voor stoppende agrariërs in de regio’s Foodvalley en

  Amersfoort

 • Geoptimaliseerd ontwerp van een circulaire stal of gebouw

 • Inzicht in aanvullende financieringsmogelijkheden om eventuele extra kosten van het

  circulaire aspect op te vangen.

 • Uitgewerkte businesscase voor een tijdelijke opslagplaats voor vrijkomende materialen uit

  VAB in de regio en rondom de stal(len) bij een voormalige agrariër

 • Inzicht in de CO2-besparing als gevolg van het hergebruik of het sluiten van materiaalketens

  Over de resultaten en de opgedane kennis zal via de kanalen van de betrokken organisaties worden gecommuniceerd.
  Als je zelf ook een actieve rol wilt spelen bij het circulair toepassen van materialen, meld je dan. Samen bereiken we immers meer.

  Meer weten of wil je zelf ook een bijdrage leveren?

  Neem dan contact op met Gebiedscoöperatie O-gen op 033-2776390 of via secretariaat@o-gen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht:

« Terug naar het overzicht

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: ESENS DESIGN