Slopen

Bij het slopen worden de materialen selectief uit het gebouw verwijderd en afgevoerd. De vrijkomende materialen worden in aparte containers geladen en vervoerd naar plaatsen waar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik kan worden gerealiseerd. Er blijft altijd wel iets over wat alleen nog naar een stortplaats kan. Het niet constructieve gedeelte wordt afhankelijk van het aan te houden scheidingsniveau handmatig of machinaal in verschillende deelstromen geamoveerd. Onder niet constructieve delen vallen o.a. de plafonds, de niet dragende binnen- en buitenwanden, deuren, ramen, kozijnen en installaties. De constructieve gedeelten worden machinaal verwijderd.

Wij slopen van klein tot groot

Roseboom-Ede voert zowel renovatiesloop als totaalsloop uit; klein of groot, hoog of laag. Uiteraard worden de werkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd, conform de richtlijnen van de BRL Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007.

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Aanleg warmtenet »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter
Ontwerp & realisatie: ESENS DESIGN